Asistență tehnică specializată în domeniul ajutorului de stat pentru Programul Transfrontalier VA România-Ungaria

Contractul a presupus oferirea de asistența tehnică de specialitate în domeniul AjS acordată structurilor Programului în vederea asigurării unei bune implementări a proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul Programului Interreg VA România-Ungaria.
ACZ Consulting a asistat în timp real personalul Secretariatului Tehnic al Programului, prin acordarea de asistență de tip help-desk, în ceea ce privește implementarea și monitorizarea corespunzătoare a proiectelor din perspectiva AjS, în îndeplinirea obligațiilor de raportare a ajutorului și, după caz, în procesul de stopare/recuperare a ajutorului de stat/de minimis utilizat abuziv/acordat ilegal în cadrul Programului. În același timp, compania a participat la vizite la fața locului și a elaborat numeroase rapoarte de monitorizare pentru proiectele finanțate prin program. De asemenea, în cadrul contracului au fost organizate două seminare/sesiuni de instruire în domeniul ajutorului de stat pentru personalul de conducere.