Clienții noștri dețin drepturi de proprietate asupra livrabilurilor elaborate de ACZ Consulting de-a lungul timpului. Livrabilele care sunt în prezent publice se regăsesc în tabelul de mai jos:

Bibliotecă Electronică