Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Sibiu 2021-2030

Servicii pentru elaborarea analizei diagnostic și pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Sibiu 2021-2030 Obiectivul contractului constă în colectarea, interpretarea și sinteza datelor și informațiilor actualizate în scopul elaborării unei analize diagnostic în domeniile prioritare de competență ale județului în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare socio-economică a județului pentru perioada 2021-2030, care să… Continuă lectura Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Sibiu 2021-2030

Strategia de dezvoltare a Județului Vrancea pentru perioada 2021-2027

Strategia de dezvoltare a Județului Vrancea pentru perioada 2021-2027 Strategia de dezvoltare a Județului Vrancea a fost pregătită de ACZ Consulting cu scopul de a sprijini politicile publice viitoare ale județului, în perioada 2021-2027, alocându-se o atenție deosebită obiectivelor care vizează creșterea standardului de viață, dezvoltarea durabilă inteligentă, creșterea competitivității pe termen lung a economiei… Continuă lectura Strategia de dezvoltare a Județului Vrancea pentru perioada 2021-2027

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Focșani pentru perioada 2021-2027

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Focșani pentru perioada 2021-2027 Strategia de Dezvoltare a Municipiului Focșani pentru perioada 2021-2027 a fost concepută ca un instrument de referință în ceea ce privește formularea unei viziuni pentru dezvoltarea durabilă a Municipiului Focșani în concordanță cu prioritățile județene și regionale asumate la nivel național și european.ACZ Consulting a utilizat… Continuă lectura Strategia de Dezvoltare a Municipiului Focșani pentru perioada 2021-2027

Elaborarea de analize și mecanisme de evaluare a impactului în domeniul managementului calității

Servicii de consultanță și expertiză pentru elaborarea de analize și mecanisme de evaluare a impactului în domeniul managementului calității, necesare derulării proiectului „Instrumente de sistematizare a legislației, de monitorizare și de evaluare în administrația publică” Contractul a presupus prestarea de servicii de consultanță pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației care au constat în realizarea… Continuă lectura Elaborarea de analize și mecanisme de evaluare a impactului în domeniul managementului calității

Elaborarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a impactului în domeniul simplificării

Servicii de consultanță și expertiză pentru elaborarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a impactului în domeniul simplificării necesare derulării proiectului ”Instrumente de sistematizare a legislației, de monitorizare și de evaluare în administrația publică” Scopul contractului îl reprezintă dezvoltarea mecanismului cadru de monitorizare a ”Planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor” și elaborarea rapoartelor de… Continuă lectura Elaborarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a impactului în domeniul simplificării

Asistență tehnică pentru conformarea cu domeniul ajutorului de stat pentru Programul VA România-Ungaria

Asistență tehnică specializată în domeniul ajutorului de stat pentru Programul Transfrontalier VA România-Ungaria Contractul a presupus oferirea de asistența tehnică de specialitate în domeniul AjS acordată structurilor Programului în vederea asigurării unei bune implementări a proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul Programului Interreg VA România-Ungaria.ACZ Consulting a asistat în timp real personalul Secretariatului Tehnic al… Continuă lectura Asistență tehnică pentru conformarea cu domeniul ajutorului de stat pentru Programul VA România-Ungaria

Elaborarea de politică publică privind dezvoltarea carierei profesionale a polițistului local

Politică publică privind dezvoltarea carierei profesionale a polițistului local În perioada martie – octombrie 2021, ACZ Consulting a colaborat cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), în vederea elaborării unei propuneri de document strategic/ politică publică privind dezvoltarea carierei profesionale a polițistului local și a unei analize privind nevoile de formare, carieră și statut ale… Continuă lectura Elaborarea de politică publică privind dezvoltarea carierei profesionale a polițistului local

Evaluarea implementării Programului Interreg-IPA România – Serbia

Evaluarea implementării Programului de cooperare transfrontalieră Interreg-IPA România – Serbia Obiectivul general al evaluării Programului de cooperare transfrontalieră Interreg-IPA România – Serbia a constat în furnizarea cunoştinţelor specifice privind relevanţa, eficienţa și eficacitatea programului. La un nivel mai detaliat, evaluarea a presupus analiza progresului fizic şi financiar al programului, cu accent pe indicatorii programului și… Continuă lectura Evaluarea implementării Programului Interreg-IPA România – Serbia

Evaluarea Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Evaluarea Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 ACZ Consulting, în calitate de lider al asocierii formate alături de t33 SRL și Iris SRL din Italia, a realizat Evaluarea Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, pentru a măsura eficiența, eficacitatea și impactul utilizării resurselor FSE prin POCA în cadrul obiectivelor specifice OS 1.1. OS 1.2, OS 1.4, OS… Continuă lectura Evaluarea Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Evaluarea on-going a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Evaluarea on-going a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 Proiectul a fost implementat de Consorțiul ACZ Consulting (lider de asociere) & t33 (partener), în perioada aprilie 2017 – februarie 2021, și a presupus furnizarea a șapte studii de evaluare, două dintre acestea având rolul de a fundamenta întocmirea rapoartelor anuale consolidate de implementare, transmise Comisiei… Continuă lectura Evaluarea on-going a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020