Evaluarea Acordului de Parteneriat al României – Tema B (Evaluarea relevanței nevoilor de dezvoltare și a contribuției la îndeplinirea obiectivelor tematice și recomandărilor specifice de țară)

ACZ Consulting, în calitate de lider al asocierii formate alături de t33 SRL și Iris SRL din Italia, se ocupă de evaluarea relevanței nevoilor de dezvoltare și a contribuției la îndeplinirea obiectivelor tematice și recomandărilor specifice de țară, în contextul realizării evaluărilor prevăzute în Planul de evaluare a Acordului de Parteneriat al României.
Astfel, evaluarea are ca scop evidențierea concluziilor și a lecțiilor învățate, însoțite de recomandările aferente, care să poată fi transferate în termeni operaționali către Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, astfel încât să servească scopurilor sale de luare a deciziilor cu privire la gestionarea Acordului de Parteneriat și programarea fondurilor pentru viitorul exercițiu financiar 2021-2027.
Definirea concluziilor și recomandărilor se va baza pe triangularea unor metode specifice de evaluare (cercetare de birou, evaluare cantitativă – sondaj și analize statistice – și evaluare calitativă – interviuri, focus grupuri, panel de experți, studii de caz etc.). În cadrul acestui contract, ACZ Consulting va utiliza, printre altele, metoda Cross-Regional Sequential Difference in Difference, o abordare nouă propusă de Comisia Europeană pentru evaluarea intervențiilor aferente obiectivelor tematice ale UE, care utilizează date regionale agregate la nivel național.