Evaluarea ex-ante a Planului Național Strategic 2023-2027

Obiectivul general al evaluării ex-ante este de a aduce valoarea adăugată reală și de a îmbunătăți calitatea Planului Național Strategic (PNS) 2023-2027, care urmează a fi negociat cu Comisia Europeană. Evaluarea contribuie atât la realizarea unui plan strategic care să răspundă nevoilor României, pe de o parte, cât și la realizarea priorităților Uniunii în materie de Politică Agricolă Comună (PAC), pe de altă parte.
Proiectul, demarat în luna noiembrie 2019 de Asocierea ACZ Consulting (lider) &t33 (partener), are o perioadă de implementare de 38 luni, iar în materie de rezultate își propune să furnizeze un studiu de evaluare ex-ante, cu recomandări de substanță și propuneri pentru îmbunătățirea PNS, dar și un raport privind potențialul impact asupra mediului.
Prin activitățile specifice desfășurate, echipa de evaluatori analizează coerența internă a planului și relația acestuia cu alte instrumente relevante, contribuția planului la îndeplinirea obiectivelor PAC, luând în considerare nevoile naționale și potențialul de dezvoltare, coerența alocării resurselor bugetare, adecvarea procedurilor de monitorizare, justificarea utilizării instrumentelor financiare etc.