Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Lot 1. Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul mediului

În perioada ianuarie 2020-octombrie 2023, ACZ Consulting, în calitate de lider al asocierii, alături de t33, desfășoară activitățile aferente implementării planului de evaluare pentru POIM 2014-2020 în domeniul mediului.
Scopul evaluărilor este de a analiza eficiența, eficacitatea și impactul utilizării resurselor financiare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 în domeniul Mediu, precum și evidențierea factorilor care contribuie la succesul sau la eșecul implementării. De asemenea, tot în cadrul acestui contract, va fi evaluată și sustenabilitatea acțiunilor finanțate. Evaluările vor conduce la o serie de concluzii și lecții învățate, însoțite de recomandările aferente, care vor fi transferate în termeni operaționali către Autoritatea de Management astfel încât să servească scopurilor sale de luare a deciziilor și gestionare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Recomandările vor viza atât perioada de programare viitoare, cât și 2014-2020.
Metodele specifice utilizate în cadrul acestui contract (cercetare de birou, evaluare cantitativă – sondaj și analize statistice – și evaluare calitativă – interviuri, focus grupuri, analize cost-beneficiu, studii de caz etc.) vor conduce la definirea concluziilor și a recomandărilor.