Integrarea atenuării și adaptării la schimbările climatice în programele Fondului European de Dezvoltare Regională și în cele ale Fondului de Coeziune 2021-2027, Lotul 1

În cadrul acestui contract semnat cu Metis GmbH în anul 2020, ACZ Consulting este expertul principal în evaluarea programelor FEDR/FC ale României, fiind responsabil pentru pregătirea procesului de evaluare, precum și pentru implementarea evaluărilor.
Scopul evaluărilor realizate în cadrul acestui contract este acela de a investiga contribuția financiară dedicată atenuării și adaptării la schimbările climatice, precum și conținutul individual al programelor și măsura în care acestea au integrat problematica schimbărilor climatice în efortul strategic. În urma evaluărilor se pot identifica nevoile de consolidare a conținutului climatic al programelor, care pot conduce la recomandarea creșterii cheltuielilor dedicate.
Evaluările servesc la sprijinirea DG CLIMA în eforturile sale de a promova conținuturile și cheltuielile relevante pentru climă ale programelor din perioada 2021-2027.