Consultanță acordată în vederea dezvoltării capacității Autorității de Certificare și Plată pentru gestionarea eficientă a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții

ACZ Consulting, în parteneriat cu Lattanzio Kibs, oferă servicii de asistență tehnică specializată către Autoritatea de Certificare și Plată, contribuind astfel la asigurarea sprijinului și a instrumentelor adecvate în vederea unei implementări eficiente și eficace a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții aferente perioadei de programare 2014-2020. Contractul de asistență tehnică presupune servicii de consultanță specializată care vizează trei componente principale, respectiv îmbunătățirea managementului resurselor umane (din perspectiva calității formării angajaților ACP și a dezvoltării competențelor și performanțelor manageriale), îmbunătățirea funcționării interne (dezvoltarea de instrumente de lucru inovatoare și performante, întărirea coeziunii interne între structurile ACP, prin activități de team building și evenimente de tip Kaizen pentru îmbunătățirea unor procese existente) și îmbunătățirea gestiunii mediului extern (eficientizarea modului de lucru între ACP, AM-uri și AA, pe de o parte, și ACP și alte structuri din cadrul MF, pe de altă parte). Toate aceste obiective și direcții strategice vor fi realizate prin oferirea de consultanță specializată la nivelul instituției și organizarea unor evenimente, ateliere de lucru, sesiuni de tip Kaizen pentru personalul ACP pe o perioadă de 16 luni.