Despre Noi

Înființată în anul 2008, ACZ Consulting este o companie de consultanță specializată în furnizarea de servicii de asistență tehnică și consultanță strategică pentru administrația publică, cu accent pe sprijinirea planificării și implementării programelor și proiectelor finanțate prin fonduri europene.

Prin expertiza individuală a membrilor echipei și experiența dobândită pe parcursul anilor, în implementarea de contracte pentru instituții și organizații din mediul public, încadrate pe toate nivelurile de guvernanță, ACZ Consulting a dovedit că este un actor important implicat în definirea și planificarea procesului de dezvoltare strategică la nivel comunitar, național, regional și local.

Expertiză

Având o pregătire academică diversificată și o experiență amplă în evaluarea programelor și politicilor publice, dar și în realizarea de studii și strategii de dezvoltare socio-economică, acordarea de asistență tehnică specializată și consultanță în vederea dezvoltării capacității administrative, membrii echipei ACZ Consulting au dobândit o înțelegere profundă a mediului în care activează, principalele avantaje competitive deținute fiind reprezentate de cunoștințele solide, implicarea și imparțialitatea în prestarea serviciilor.

Fiabilitate

Unul dintre principalii factori care asigură implementarea cu succes a serviciilor prestate, este reprezentat de abordarea metodologică. Aceasta se concentrează pe trei aspecte esențiale: să aibă șanse maxime de reușită, să contribuie la obținerea rezultatelor propuse și la atingerea obiectivelor vizate.

 

Eficacitatea metodelor utilizate este în general direct proporțională cu alte trei aspecte: consensul științific, gradul de succes anterior și adaptarea la specificul fiecărui contract.

Comunicare

Permanent preocupată de obținerea celor mai bune rezultate, ACZ Consulting acordă o atenție sporită comunicării și înțelegerii nevoilor clienților.
Modul de comunicare proactivă oferă, de asemenea, un grad ridicat de coordonare a echipelor interne și externe de experți implicate, asigurând o bună desfășurare a activităților contractelor derulate.

Cultura noastră

Perspectivele culturale diverse pot inspira creativitatea și pot stimula inovația.
Organizația noastră este întărită de diversitatea culturală a echipelor. Ele ne aduc abilități lingvistice unice, perspective noi de gândire, soluții creative la probleme critice și competențe globale de negociere. La ACZ Consulting promovăm un loc de muncă inclusiv.

Mediul de Lucru

Prin activitatea desfășurată, ACZ Consulting contribuie la identificarea de soluții pentru cele mai stringente probleme ale societății, adaptate în funcție de specificul fiecărui contract.
Ne străduim să oferim servicii de calitate, care să servească nevoilor clienților, dar care să contribuie, în același timp, la dezvoltarea profesională și personală a membrilor echipei.
Mediul nostru de lucru este caracterizat de independență, imparțialitate și perserverență, urmărind întâmpinarea oricăror riscuri și situații neprevăzute, prin planificare atentă, comunicare și flexibilitate.