Evaluarea implementării Programului de cooperare transfrontalieră Interreg-IPA România – Serbia

Obiectivul general al evaluării Programului de cooperare transfrontalieră Interreg-IPA România – Serbia a constat în furnizarea cunoştinţelor specifice privind relevanţa, eficienţa și eficacitatea programului. La un nivel mai detaliat, evaluarea a presupus analiza progresului fizic şi financiar al programului, cu accent pe indicatorii programului și cadrul de performanță, examinarea aspectelor privind managementul şi implementarea intervențiilor, respectiv analiza strategiei de comunicare şi a planului multianual de comunicare.
Demarat în luna iunie 2019, proiectul s-a desfășurat pe o perioadă 6 luni și a fost implementat de ACZ Consulting (lider de asociere), în parteneriat cu t33 (asociat), beneficiarul serviciilor de evaluare fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România.