Evaluarea on-going a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Proiectul a fost implementat de Consorțiul ACZ Consulting (lider de asociere) & t33 (partener), în perioada aprilie 2017 – februarie 2021, și a presupus furnizarea a șapte studii de evaluare, două dintre acestea având rolul de a fundamenta întocmirea rapoartelor anuale consolidate de implementare, transmise Comisiei Europene în anii 2017 și 2019, iar celelalte cinci studii de evaluare s-au concentrat pe cercetarea unor tematici precum cadrul de performanță al programului, zona montană, măsurile de mediu și climă, ferma mică și dezvoltarea formelor asociative și capacitatea administrativă în implementarea PNDR 2014-2020 .
Evaluarea on-going a urmărit analiza eficacității (măsura în care au fost îndeplinite obiectivele stabilite), eficienței (relația optimă între resursele folosite și rezultatele obținute), relevanţei (măsura în care obiectivele programate au fost conforme cu nevoile sau problemele întâlnite în implementarea programului) şi a impactului socio-economic generat de intervențiile programului asupra dezvoltării durabile şi echilibrate a spaţiului rural românesc.
Adițional celor șapte studii de evaluare, pe parcursul perioadei de implementare a activităților contractuale, începând cu anul 2017, cu o frecvență anuală până în anul 2020 inclusiv, Consorțiul ACZ Consulting&t33 a elaborat analiza contribuției nete a intervențiilor PNDR la schimbarea valorii indicatorilor SEA, precum și analiza gradului de atingere a obiectivelor fiecărei măsuri din program.