Politică publică privind dezvoltarea carierei profesionale a polițistului local

În perioada martie – octombrie 2021, ACZ Consulting a colaborat cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), în vederea elaborării unei propuneri de document strategic/ politică publică privind dezvoltarea carierei profesionale a polițistului local și a unei analize privind nevoile de formare, carieră și statut ale personalului poliției locale.
În cadrul contractului a fost realizată și o analiză comprehensivă a cadrului legal aferent carierei statutului polițistului local, precum și o analiză comparativă, la nivel european, a cadrului legal, instituțional și strategic aferent carierei/statutului/nevoilor de formare ale polițistului local – funcționar public care ocupă o funcție publică specifică, analize care au fundamentat documentul de politică publică.
Scopul politicii publice este de creștere a predictibilității carierei polițiștilor locali prin dezvoltarea cadrului de reglementare specific și prin creșterea nivelului de competențe, pentru ca polițiștii locali să își poată menține stabilitatea carierei și să își asigure promovarea pe bază de performanțe.