Servicii de consultanță și expertiză pentru elaborarea de analize și mecanisme de evaluare a impactului în domeniul managementului calității, necesare derulării proiectului „Instrumente de sistematizare a legislației, de monitorizare și de evaluare în administrația publică”

Contractul a presupus prestarea de servicii de consultanță pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației care au constat în realizarea unei metodologii de evaluare a impactului utilizării managementului calității în administrația publică, prin raportare la Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020. De asemenea, a fost elaborat un raport de evaluare a impactului și o analiză pentru identificarea soluțiilor optime pentru asigurarea și organizarea resurselor umane instituționale necesare implementării sustenabile a managementului calității în administrația publică.