Servicii de consultanță și expertiză pentru elaborarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a impactului în domeniul simplificării necesare derulării proiectului ”Instrumente de sistematizare a legislației, de monitorizare și de evaluare în administrația publică”

Scopul contractului îl reprezintă dezvoltarea mecanismului cadru de monitorizare a ”Planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor” și elaborarea rapoartelor de monitorizare (trimestriale), precum și elaborarea mecanismului de evaluare a impactului măsurilor de simplificare cuprinse în Plan și elaborarea primului raport de evaluarea a impactului măsurilor de simplificare a procedurilor administrative.