Servicii de evaluare a Programului Transfrontalier CBC Italia-Croația

Contractul urmărește să ofere statelor partenere ale programului și părților interesate o evaluare independentă a întregului program INTERREG Italia-Croația (FEDR), constând în două tipuri de evaluări intermediare: i) operaționale și ii) de impact.Criteriile care ghidează activitățile de evaluare includ eficiența, eficacitatea, relevanța, coerența și impactul.
Până în prezent, consorțiul prestator (Lattanzio Kibs, Iris, ACZ Consulting) a finalizat analiza teritorială a regiunii și a elaborat două rapoarte specifice distincte pentru următoarea perioadă de programare (Analiză privind proiectele de dimensiuni mici și Raport asupra opțiunilor de costuri simplificate de la nivelul programului).