Servicii pentru elaborarea analizei diagnostic și pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Sibiu 2021-2030

Obiectivul contractului constă în colectarea, interpretarea și sinteza datelor și informațiilor actualizate în scopul elaborării unei analize diagnostic în domeniile prioritare de competență ale județului în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare socio-economică a județului pentru perioada 2021-2030, care să contribuie la consolidarea capacității de formulare a politicilor publice pentru dezvoltarea durabilă, precum și pentru asigurarea unei implementări și monitorizări eficiente a strategiei.
În vederea asigurării unei viziuni strategice împărtășite de comunitatea din județul Sibiu pentru orizontul de timp 2021-2030, care să ghideze modul de alocare a resurselor existente și a celor care pot fi atrase și care să suțină procesul de dezvoltare sustenabilă a județului, activitățile contractului au avut la bază un amplu proces de cercetare, care a presupus aplicarea unui mix de metode și instrumente metodologice precum analiza documentară și recenzia literaturii de specialitate, analiza statistică a datelor secundare, interviuri semi-structurate cu actori cheie relevanți din teritoriu, sondaj de opinie adresat cetățenilor și grupuri de lucru cu parteneri județeni.