Elaborarea de politici publice și strategii

Printre serviciile oferite de ACZ Consulting se numără și elaborarea de politici publice, ca răspuns al autorităților la o problemă specifică existentă la nivelul societății. Astfel, realizarea politicilor publice urmărește identificarea unui set de soluții la problemele identificate și selectarea celei mai potrivite alternative de rezolvare a problemei.
Procesul de realizare a politicilor publice este un proces complex, care implică mai multe dimensiuni, mecanisme și actori și care pornește de la analiza problemei și formularea obiectivelor politicii publice, urmând ca ulterior să fie formulate variantele de soluționare și să se stabilească impactului fiecărei variante, inclusiv prin consultarea actorilor interesați, în vederea selectării variantei optime de soluționare. Nu în ultimul rând, un document de politică publică conține și un plan de acțiune al implementării propunerii de politică publică, cu măsuri post-adoptare.
ACZ Consulting oferă servicii specializate de consultanță pentru elaborarea de analize tematice, studii și strategii locale, regionale sau naționale, cu rol în dezvoltarea și fundamentarea politicilor publice. Serviciile oferite se bazează pe o abordare holistică și integrată, încorporând, pe de o parte, ample activități de cercetare și analiză, dar și viziuni ale factorilor cheie de la nivel teritorial.
Cu o experiență de peste 10 ani în domeniu, echipa noastră de consultanți oferă direcții strategice optimizate în funcție de nevoile teritoriale, precum și soluții particularizate pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung.

Studii socio-economice și cercetare

ACZ Consulting oferă servicii de elaborare de studii socio-economice pentru clienți publici din diverse regiuni și de la toate nivelurile de guvernanță, desfășurând un amplu proces de cercetare bazat pe metode testate, recunoscute și care și-au dovedit eficiența în alte contracte. Abordarea metodologică propusă este adecvată fiecărui tip de client și nevoilor acestora iar metodele de cercetare dezvoltate de-a lungul timpului de personalul firmei reprezintă valoarea adăugată care ne diferențiază.

Implementarea și monitorizarea programelor și politicilor publice

Serviciile de monitorizare a dezvoltării și implementării politicilor publice și a programelor oferite de ACZ Consulting vizează diverse sectoare precum agricultura, competitivitate, capacitatea administrativă, mediu, educație, etc.. Monitorizarea politicilor are rolul de îmbunătăți informațiile despre politici în rândul părților interesate și utilizarea tehnicilor de evaluare pentru a oferi feedback și pentru a reformula și revizui politicile/programele în funcție de rezultatele obținute într-un anumit stadiu al implementării acestora.

Evaluare de politici și programe

Unul dintre cele mai importante servicii oferite de ACZ Consulting este reprezentat de evaluarea de politici și programe.
Evaluările de programe se efectuează conform prevederilor Regulamentului (UE) Nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, urmărind îmbunătățirea calității elaborării și implementării programelor, precum și aprecierea eficacității, eficienței și impactului acestora. Acestea sunt efectuate de către experți interni sau externi imparțiali și independenți din punct de vedere funcțional de autoritățile responsabile pentru implementarea programelor, care dețin experiență în domeniu și cunoștințe solide.
Experiența individuală a membrilor echipei noastre, alături de parteneriatele importante încheiate cu companii specializate din alte țări, au determinat ca ACZ Consulting să devină un actor cheie în domeniul evaluării de politici și programe, atât în România, cât și în alte state membre ale Uniunii Europene. Astfel, evaluările efectuate acoperă toate tipurile de evaluare de program, de la evaluare ex-ante (efectuată în vederea creșterii calității elaborării programelor), la evaluare on-going (efectuată în vederea îmbunătățirii implementării programelor) sau evaluare ex-post (ce urmărește identificarea impactului și rezultatelor reale ale programelor finalizate și înţelegerea factorilor de succes sau eşec).
Serviciile noastre de evaluare se bazează atât pe metode cantitative, cât și calitative, validate de experiențele anterioare, dar, în același timp, adaptate și îmbunătățite în funcție de specificul fiecărui contract.

Management de Proiect

ACZ Consulting oferă servicii de consultanță în management pentru o varietate de proiecte, prin sprijinirea clienților săi (entități publice sau private) în procesul de implementare corespunzătoare a proiectelor și îmbunătățire a practicilor acestora în domeniul managementului proiectelor, programelor și/sau portofoliului deținut. În aceste condiții, ACZ Consulting oferă clienților săi un nivel adecvat de profesionalism, prin utilizarea instrumentelor, resurselor și cunoștințelor de management și leadership necesare, care permit realizarea obiectivului proiectului și a rezultatelor acestuia și / sau implementarea strategiei organizațiilor.

In furnizarea de servicii de calitate pentru managementul de proiect, ACZ Consulting se bazează pe o vastă experiență acumulată prin implementarea unui spectru larg de proiecte, pe cunoștințele sale privind nevoile și așteptările existente „la nivel de program”, pe o echipă multidisciplinară de experți și colaboratori și pe metodologii, proceduri și procese solide, care permit controlul, guvernanța și transparența pe parcursul întregii perioade de implementare a proiectului.

Unul dintre aspectele cheie pentru asigurarea unui management de proiect de succes este informația, de aceea ACZ Consulting acordă o atenție deosebită activității de informare, în vederea asigurării acurateței datelor colectate și raportate și menținerii unei comunicări permanente cu toți actorii relevanți implicați în implementarea proiectului.

Ajutor de stat

ACZ Consulting oferă sprijin și asistență administrațiilor publice de la nivel național și european în vederea respectării legislației UE în domeniul ajutorului de stat. Totodată, asistența noastră este disponibilă și beneficiarilor de finanțări din surse publice (companii, ONG-uri, universități etc.), care au nevoie de îndrumare în ceea ce privește respectarea normelor în domeniul AjS și / sau în implementarea procedurilor de gestionare a proiectelor aflate sub incidența AjS.
Astfel, serviciile pe care le oferim sprijină definirea schemelor de ajutor de stat pentru întreprinderi, și elaborarea procedurilor privind ajutoarele de stat în gestionarea programelor cu finanțare publică și în introducerea elementelor specifice privind ajutorul de stat în procedurile de selecție, monitorizare și control al proiectelor, la nivelul autorităților de gestiune.