Sprijin pentru activitățile de publicitate, informare și comunicare ale AM POCA

Contractul, demarat în luna octombrie 2021, presupune elaborarea unui număr total de 4 studii într-o perioadă de 2 ani, care să vizeze gradul de conștientizare al potențialilor beneficiari în ceea ce privește POCA precum și gradul de satisfacție al beneficiarilor POCA privind sprijinul oferit de către AM în vederea elaborării/implementării proiectelor.
Studiile vor măsura gradul de îndeplinire a celor 2 indicatori de program și vor aduce o mai bună înțelegere a gradului de conștientizare a potențialilor beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare existente în cadrul POCA, precum și a gradului de satisfacție referitor la sprijinul primit. Acestea vor indica rezultatul/impactul activităților de informare și promovare a Programului.