Strategia de dezvoltare a Județului Vrancea pentru perioada 2021-2027

Strategia de dezvoltare a Județului Vrancea a fost pregătită de ACZ Consulting cu scopul de a sprijini politicile publice viitoare ale județului, în perioada 2021-2027, alocându-se o atenție deosebită obiectivelor care vizează creșterea standardului de viață, dezvoltarea durabilă inteligentă, creșterea competitivității pe termen lung a economiei locale, dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază și perfecționarea, respectiv utilizarea eficientă a capitalului uman autohton.
Elaborată în perioada noiembrie 2020 – iulie 2021, strategia a avut la bază un amplu proces de cercetare, care a presupus aplicarea unui mix de metode și instrumente metodologice precum analiza documentară și recenzia literaturii de specialitate, analiza statistică a datelor secundare, interviuri semi-structurate cu actori cheie relevanți din teritoriu, sondaj de opinie adresat cetățenilor și grupuri de lucru cu parteneri județeni.