Strategia de Dezvoltare a Municipiului Focșani pentru perioada 2021-2027

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Focșani pentru perioada 2021-2027 a fost concepută ca un instrument de referință în ceea ce privește formularea unei viziuni pentru dezvoltarea durabilă a Municipiului Focșani în concordanță cu prioritățile județene și regionale asumate la nivel național și european.
ACZ Consulting a utilizat o serie de metode de cercetare și colectare date, în baza cărora a fost dezvoltată o analiză aprofundată a situației socio-economice existente la nivelul Municipiului, în vederea fundamentării analizei SWOT și ulterior, în urma corelării punctelor slabe și a oportunităților existente, au fost definite prioritățile și direcțiile de dezvoltare, ca rezultat al potențialului ce poate fi valorificat la nivelul Municipiului.